Vores værdier

En virksomhed med en stærk personlighed

Vores værdier sætter rammerne for hvem vi er og hvad vi gør. Du vil møde dem, når du arbejder sammen med Nemco.

Vores værdier

Kvalitet

Vi arbejder kontinuerligt på at højne vores standard, og har altid fokus på udvikling. Vi kombinerer viden med den nyeste teknologi, så vi kan levere den højeste kvalitet hver eneste gang. Vi er kvalitetsbevidste, og arbejder altid ud fra at vores rådgivning skal skabe værdi for vores kunder.

Vores værdier sætter rammerne for hvem vi er og hvad vi gør. Du vil møde dem, når du arbejder sammen med Nemco.
Vores værdier

Engagement

Vi er målrettede og resultatorienterede, vi har fokus på at skabe merværdi, og så er vi klar til at yde en ekstra indsats, når det er nødvendigt. Vi er engagerede og interesserer os for vores kollegaer og kunder, og vi har fuld fokus på, at vores arbejde skal gøre en markant og positiv forskel.

Vores værdier

Proaktivitet

Vi hviler i vores faglighed, og sætter en ære i at matche ambitioner med handlekraft. Vi tager initiativ, arbejder proaktivt og med høj energi, og så har vi desuden modet til at tage nye initiativer og tænke innovation og teknologi i ny kontekst.

Vores værdier

Handlekraft

Vi tager initiativ, vi er opsøgende, og vi har viljen til at få løst opgaverne, hvilket med andre ord betyder, at vi tager ansvar, holder ord og tør gå forrest.

Vores værdier

Samarbejde

Vi samarbejder og kommunikerer med respekt for hinanden i en åben og ærlig dialog, hvilket også er forudsætningen for, at vi kan skabe innovative og gode løsninger. Vi ved nemlig, at det er den gensidige respekt og åbenhed, der er forudsætningen for det gode samarbejde.